Overblijven op school

Overblijven op school

Onder verantwoordelijkheid van enkele vrijwillige “overblijfouders” bestaat de mogelijkheid op school over te blijven. Bijna alle ouders die het overblijven in goede banen leiden, hebben hiervoor een cursus gevolgd.

De kosten voor het overblijven bedragen € 1.20 per keer, terwijl er een abonnement verkrijgbaar is à € 8.00 voor 10 keer.

De kinderen dienen zelf hun eten en drinken mee te brengen. Als u gebruikt maakt van deze voorziening, wilt u dit dan even aan de groepsleerkracht doorgeven. (met name in de onderbouw)