Algemene afspraken

Algemene afspraken

Kleding en schoeisel

Elk jaar blijft er een aantal kledingstukken, schoenen en laarzen in school liggen, soms nog vrijwel nieuw. Het verdient daarom echt aanbeveling kledingstukken (vooral regenpakken en laarzen) van naam te voorzien. Wilt u erop toezien dat de kinderen geen geld of waardevolle voorwerpen in hun jaszakken achterlaten.

Eten en drinken

Op een vast tijdstip wordt er in de klas gegeten en gedronken. Als u uw kind zo’n tussendoortje meegeeft, laat dit dan a.u.b. geen snoep zijn!!!

Verjaardagen

Als uw kind jarig is, mag de jarige natuurlijk de klas trakteren en”de klassen rond”.

Is er een familielid jarig (vader. moeder. opa. oma) dan mogen de kinderen van de jongste jaargroepen iets voor de jarige maken. Wilt u dit een paar dagen van te voren doorgeven?

Het gebeurt nog erg vaak, dat een verjaardag op het laatste moment wordt doorgegeven. Het is dan soms onmogelijk nog iets (op tijd) te laten maken.

Fietsen

We beschikken over een beperkte stallingmogelijkheid.We willen u daarom dringend verzoeken uw kind niet op de fiets naar school te laten gaan, kinderen die wonen op de Geessink-,Ypelo-, Hengevelde-, en Markveldebrink komen zeker niet met de fiets naar school.

Halen en brengen van kinderen

Ouders van kinderen uit de jaargroepen 1, 2 en 3 mogen hun kinderen ‘s morgens in de klas brengen, het is de bedoeling dat u na de middagpauze uw kind brengt en meteen weer weggaat.
Als u uw kind( eren) brengt of haalt, wilt u er dan rekening mee houden dat de hal van de school dikwijls als lesruimte wordt gebruikt?

Wij verzoeken u dan ook vriendelijk de school uiterlijk kwart voor negen te verlaten. Wilt u om dezelfde reden buiten blijven wachten als u uw kind komt halen?