Aanvang van de lessen

Aanvang van de lessen

‘s Ochtends
Ontvangst van de kleuters

Om ervoor te zorgen dat de schooltijden effectief gebruikt worden, worden de kleuters, meestal in gezelschap van een van de ouders om 8.20 uur door de leerkracht binnengelaten via de voordeur.
De ouders mogen dan met hun kind mee naar de klas waar ze nog tot uiterlijk 8.30 uur mogen blijven om belangstelling te tonen voor het werk van de kinderen en voor een informele ontmoeting met de leerkracht.
Ontvangst van de kinderen van groep 3 t/m 8
Om 8.20 uur gaat de bel voor de overige groepen. De kinderen van groep 3 t/m 8 gaan zelfstandig naar binnen via de achteringang, terwijl de groepsleerkracht hen opwacht bij de deur van het lokaal. Op deze manier komen de jonge kinderen niet in het gedrang.
Om 8.30 uur wordt ook hier met de lessen begonnen.
Er wordt op toegezien dat de kinderen de school rustig binnenkomen
‘s middags

Om 12.40 uur wordt voor de bovenbouw (groep 5 t/m 8) en om 13.25 uur voor de onderbouw (groep 1 t/m 4) dezelfde procedure gevolgd.

Pauzes

Vijf minuten voor het begin van de pauzes wordt er gebeld, zodat de kinderen optimaal van hun pauzetijd kunnen profiteren.