De organisatie van de school

De organisatie van de school

De Prins Mauritsschool is een basisschool waarin gewerkt wordt met een jaarklassensysteem. Dat betekent dat de groepen homogeen zijn samengesteld: kinderen van dezelfde leeftijdsgroep zitten bij elkaar in de groep. Als een groep erg klein is, kan het voorkomen dat deze groep met een andere groep gecombineerd wordt. We spreken dan van een combinatiegroep. Er zitten dan kinderen van verschillende leeftijden bij elkaar in de groep. Het onderwijs wordt apart aan elke groep gegeven.

De creatieve vakken worden als regel wel gezamenlijk aangeboden. Het gebeurt vaak dat er binnen een groep verschillende niveaus zijn. Ook zijn er kinderen die geheel of gedeeltelijk met een eigen programma werken. Dit wordt begeleid door de groepsleerkracht.

De acht groepen zijn verdeeld over verschillende “bouwen”:

onderbouw groep 1, 2, 3 en 4
bovenbouw groep 5, 6, 7 en 8

We streven ernaar de onderbouwgroepen zo klein mogelijk te houden, als het kan niet groter dan 25 leerlingen. Zo is er dit cursusjaar voor gekozen te starten met een “instroomgroep 1” die ervoor zorgt dat de kleutergroepen niet te groot worden

In de bovenbouw kunnen de groepen wat groter zijn. Ook hier blijft de doorgaande lijn wat betreft regelmatige toetsmomenten op lees-, taalrekenontwikkeling en de sociaal-emotionele ontwikkeling gewaarborgd.

Als er sprake is van combinatiegroepen wordt zoveel mogelijk, met name voor de zaakvakken getracht elke jaargroep afzonderlijk les te geven.
Voor kinderen die naast het gewone lesprogramma extra aandacht nodig hebben, is er in de school een ruimte waar aan individuele leerlingen of aan kleine groepjes les kan worden gegeven door een zorgleerkracht.