Browsed by
Category: Nieuws

Kinderboekenweek ”Hallo wereld!”

Kinderboekenweek ”Hallo wereld!”

Van 3 oktober t/m 11oktober werken wij aan de kinderboekenweek bij ons op Prins Maurits.

Het thema is; “Hallo wereld!” Het is een breed thema, het ontmoeten van andere culturen en lezen van verhalen staat centraal. Woensdag 3 oktober vindt de opening plaats. En op woensdag 10 oktober komt er in het kader van ‘de dag van de duurzaamheid’ iemand bij ons op school voorlezen. Op donderdag 11 oktober wordt  over het thema “hallo wereld” door de groepen 1- 8  een tentoonstelling gehouden.

Iedereen, ouders / familie / is dan van harte welkom van 18.30 – 19.30 uur. Door het invullen van quiz vragen, doorloopt u de hele tentoonstelling. Tevens is er voor het invullen van de juiste antwoorden een leuke prijs te winnen. Mocht u zin hebben in een kleine versnapering, neem dan wat klein geld mee.

Dus… komt allen!

Ouderbijdrage 2012/2013

Ouderbijdrage 2012/2013

Voor het schooljaar 2012/2013 hebben we de ouderbijdrage wederom vastgesteld op € 24,- per leerling. Hiervan worden diverse activiteiten georganiseerd, waaronder Sinterklaas, Kerst, Pasen, carnaval en sportactiviteiten. De factuur voor deze ouderbijdrage ontvangt u binnenkort.

Voor het schoolreisje ontvangt u de factuur medio maart 2013. Deze verplichte kosten zijn afhankelijk van de nog te kiezen bestemming. Naar verwachting bedragen deze kosten € 20,- à € 25,-.

Voor de leerlingen van groep 8 krijgt u rond 1 april de rekening voor het kamp. Deze rekening ontvangt u van school.

Met vriendelijke groet,

De ouderraad

Een nieuw jaar

Een nieuw jaar

Op maandagmorgen 10 januari zijn w e het jaar 2005 op school begonnen. Een aantal ouders mochten we die ochtend de hand drukken. Alle ouders die we niet persoonlijk ontmoet hebben, willen we langs deze weg een heel voorspoedig en gezond nieuw jaar toewensen. Na de kerstvakantie konden we opnieuw een aantal n ie u w e leerlingen begroeten. We willen hen met hun ouders een hele goede tijd op de Mauritsschool toewensen.

Het zijn: Puck van Dongen en Karel Jansen in groep 1a en Patty Doornbosch in groep 4. Naast deze kinderen heten we twee Pabo-stagiaires welkom : Lies van der Broek,
zij kom t 5 weken op maandag en dinsdag in groep 7 en Arja Nieman die eveneens op dinsdag in groep 7 komt. Charlie Hoogstee, d ie de eerste periode stage liep
in groep 2a, vervolgt haar stageperiode in groep 8.

Vanaf aanstaande woensdag komt Harry Pol de gym lessen in groep 3, 4 en 8 verzorgen. Hij heeft de opleiding voor gymleerkracht afgerond, maar nog geen werk gevonden. Om zijn vak bij te houden, heeft hij aangeboden de gymlessen te verzorgen. We zijn er uiteraard blij mee.