Brede school

Brede school

Een brede school is een samenwerking van verschillende instellingen in de wijk met als doel: het vergroten van de ontwikkelingskansen van de kinderen.

Het gaat hierbij om hun ontwikkeling thuis, op school en in de vrije tijd.

In de wijk “het Bijvank”, waarin de Mauritsschool gevestigd is zijn de scholen, het welzijnswerk, het buurtwerk, de kinderopvang, de gezondheidszorg en het maatschappelijk werk gezamenlijk begonnen aan het concreet inhoud te geven van het brede-school-concept. Na een periode van intensieve besprekingen met alle deelnemers is er een aantal concrete plannen ontstaan die o.a. kunnen leiden tot de bouw van een geheel nieuw schoolgebouw. Ook andere varianten zijn mogelijk, waarbij er extra lokaalruimte bij de drie deelnemende scholen wordt gerealiseerd. Als Mauritsschool geven we er de voorkeur aan het huidige schoolgebouw te renoveren en zodanig aan te passen dat het voor Brede schoolactiviteiten geschikt is. Ook een schoolnabije peuterspeelzaal is hierbij een nadrukkelijke wens.

Brede school activiteiten

In het kader van het project Brede School wordt er door de school aan diverse activiteiten in de wijk deelgenomen.

Een ervan willen we even als voorbeeld toelichten:

De Brede school activiteit (verlengde schooldag) voor de kinderen van groep 5. Op een vaste middag kunnen de kinderen in wijkverband deelnemen aan diverse sport- en expressie- activiteiten. De ouders worden hierover nog nader geïnformeerd door de groepsleerkracht.