Browsed by
Author: Jan

De week van de gezonde pauzehap

De week van de gezonde pauzehap

Van 8 tot en met 12 oktober is de week van de pauzehap! De groepen 5 t/m 7 hebben zich ingeschreven voor dit programma. We hebben deze week verschillende dingen geleerd over gezonde en lekkere tussendoortjes. Vandaag hebben we een gezonde pauzehap gekregen van de Albert Hein. Deze pauzehap bestond uit gedroogd fruit, een appel en pitloze druiven.

Nieuw schoolplein

Nieuw schoolplein

Bij een nieuw schoolgebouw hoort ook een nieuw schoolplein. Samen met de kinderen gaan we hier op dinsdag 2 oktober, over nadenken. Hoe willen we dat het eruit komt te zien, wat vinden we mooi en leuk. Iedere groep gaat hier over praten en knutselen. We hopen op een prachtig resultaat.

De groepen 3, 4 en 6 hebben die dag geen gym.

Kinderboekenweek ”Hallo wereld!”

Kinderboekenweek ”Hallo wereld!”

Van 3 oktober t/m 11oktober werken wij aan de kinderboekenweek bij ons op Prins Maurits.

Het thema is; “Hallo wereld!” Het is een breed thema, het ontmoeten van andere culturen en lezen van verhalen staat centraal. Woensdag 3 oktober vindt de opening plaats. En op woensdag 10 oktober komt er in het kader van ‘de dag van de duurzaamheid’ iemand bij ons op school voorlezen. Op donderdag 11 oktober wordt  over het thema “hallo wereld” door de groepen 1- 8  een tentoonstelling gehouden.

Iedereen, ouders / familie / is dan van harte welkom van 18.30 – 19.30 uur. Door het invullen van quiz vragen, doorloopt u de hele tentoonstelling. Tevens is er voor het invullen van de juiste antwoorden een leuke prijs te winnen. Mocht u zin hebben in een kleine versnapering, neem dan wat klein geld mee.

Dus… komt allen!

Ouderbijdrage 2012/2013

Ouderbijdrage 2012/2013

Voor het schooljaar 2012/2013 hebben we de ouderbijdrage wederom vastgesteld op € 24,- per leerling. Hiervan worden diverse activiteiten georganiseerd, waaronder Sinterklaas, Kerst, Pasen, carnaval en sportactiviteiten. De factuur voor deze ouderbijdrage ontvangt u binnenkort.

Voor het schoolreisje ontvangt u de factuur medio maart 2013. Deze verplichte kosten zijn afhankelijk van de nog te kiezen bestemming. Naar verwachting bedragen deze kosten € 20,- à € 25,-.

Voor de leerlingen van groep 8 krijgt u rond 1 april de rekening voor het kamp. Deze rekening ontvangt u van school.

Met vriendelijke groet,

De ouderraad

Actie voor Azië.

Actie voor Azië.

Het nieuwe jaar is voor een groot aantal mensen in Zuid-Oost-Azië rampzalig begonnen. Er zijn grote landelijke acties gevoerd om de slachtoffers van de ramp te helpen. Met name kinderen zijn op grote schaal de dupe geworden. Als school willen we niet achter blijven, maar ook ons steentje bijdragen aan de hulp. Uit de vele mogelijkheden hebben we ervoor gekozen aan te haken bij d e hulpactie van Edukans, dezelfde stichting die elk jaar de “Operatie Schoenendoos” verzorgt. De stichting richt zich met name op hulp aan getroffen kinderen. Men heeft gekozen

voor hulp bij d e wederopbouw van scholen. We citeren uit hun nieuwsbrief:

“Het is van fundamenteel belang dat kinderen binnenkort de draad weer oppakken en naar school gaan. Onze partners in India hebben om steun gevraagd waarmee ze de scholen in de getroffen gebieden weer kunnen opbouwen of laten draaien. Pas als het puin geruimd is, kan bepaald worden wat er nodig is. Zeker is dat er veel moet gebeuren om de kinderen weer van scholing te voorzien.”

Om geld in te zamelen voor dit sympathieke doel, vragen we u of de kinderen lege (bij voorkeur limonade)flessen mee naar school mogen nemen. De opbrengst van het statiegeld maken wij dan over naar Edukans. We willen deze week, dus tot en met a.s. vrijdag, de actie houden. We rekenen op uw medewerking.

 

Een nieuw jaar

Een nieuw jaar

Op maandagmorgen 10 januari zijn w e het jaar 2005 op school begonnen. Een aantal ouders mochten we die ochtend de hand drukken. Alle ouders die we niet persoonlijk ontmoet hebben, willen we langs deze weg een heel voorspoedig en gezond nieuw jaar toewensen. Na de kerstvakantie konden we opnieuw een aantal n ie u w e leerlingen begroeten. We willen hen met hun ouders een hele goede tijd op de Mauritsschool toewensen.

Het zijn: Puck van Dongen en Karel Jansen in groep 1a en Patty Doornbosch in groep 4. Naast deze kinderen heten we twee Pabo-stagiaires welkom : Lies van der Broek,
zij kom t 5 weken op maandag en dinsdag in groep 7 en Arja Nieman die eveneens op dinsdag in groep 7 komt. Charlie Hoogstee, d ie de eerste periode stage liep
in groep 2a, vervolgt haar stageperiode in groep 8.

Vanaf aanstaande woensdag komt Harry Pol de gym lessen in groep 3, 4 en 8 verzorgen. Hij heeft de opleiding voor gymleerkracht afgerond, maar nog geen werk gevonden. Om zijn vak bij te houden, heeft hij aangeboden de gymlessen te verzorgen. We zijn er uiteraard blij mee.