Een nieuw jaar

Een nieuw jaar

Op maandagmorgen 10 januari zijn w e het jaar 2005 op school begonnen. Een aantal ouders mochten we die ochtend de hand drukken. Alle ouders die we niet persoonlijk ontmoet hebben, willen we langs deze weg een heel voorspoedig en gezond nieuw jaar toewensen. Na de kerstvakantie konden we opnieuw een aantal n ie u w e leerlingen begroeten. We willen hen met hun ouders een hele goede tijd op de Mauritsschool toewensen.

Het zijn: Puck van Dongen en Karel Jansen in groep 1a en Patty Doornbosch in groep 4. Naast deze kinderen heten we twee Pabo-stagiaires welkom : Lies van der Broek,
zij kom t 5 weken op maandag en dinsdag in groep 7 en Arja Nieman die eveneens op dinsdag in groep 7 komt. Charlie Hoogstee, d ie de eerste periode stage liep
in groep 2a, vervolgt haar stageperiode in groep 8.

Vanaf aanstaande woensdag komt Harry Pol de gym lessen in groep 3, 4 en 8 verzorgen. Hij heeft de opleiding voor gymleerkracht afgerond, maar nog geen werk gevonden. Om zijn vak bij te houden, heeft hij aangeboden de gymlessen te verzorgen. We zijn er uiteraard blij mee.

Comments are closed.